Vietnamese Liaison

HƯỚNG DẪN GHI DANH

  • Bước 1: Điền vào đơn ghi danh tại đây:  ĐƠN GHI DANH

  • Bước 2: Sau khi ghi danh xong, trường sẽ email cho quý vị lịch hẹn về buổi giới thiệu trường học. Vui lòng kiểm tra email của quý vị thường xuyên. Nếu không thấy email từ trường gửi ra, vui lòng kiểm tra trong hộp thư rác (Spam/Junk email) hoặc gọi số 714-663-6291 cho chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ gửi lại lịch hẹn cho quý vị

  • Bước 3: Tham dự buổi giới thiệu trường học và làm bài thi xếp lớp

  • Bước 4: Trường sẽ gửi email báo lịch học và thông tin lớp học. Vui lòng kiểm tra email của quý vị để biết ngày bắt đầu học. 

Để tìm hiểu thông tin và giờ giấc của các khóa học, vui lòng xem: Danh Mục Các Khóa Học

 

Điện thoại: 714-663-6291